Caparol AcrylFassadenfarbe FARBA FASADOWA ochronna 10L

450,49 
Ilość
Wysyłka ok. 2-7 dni
Kolor:

InPost logo  Wszystkie nasze zamówienia (z wyjątkiem paletowych) wysyłamy korzystając z usług firmy InPost - zamówienia są dotarczane naprawdę szybko, a uszkodzenia prawie nie mają miejsca ☺️


Chcemy być z Państwem uczciwi, dlatego od razu wyjaśniamy, dlaczego koszt wysyłki jest zmienny:
z uwagi na różnorodną pojemność naszych produktów, koszt wysyłki jest silnie uzależniony od całościowej wagi zamówienia + do każdego produktu zostaje automatycznie doliczony ciężar opakowania o wartości od 0.5kg (pojemność produktu maks. 1L) do 1.0kg (pojemność produktu większy niż 1L). 

Dodatkowo, doceniamy realizację płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym, stąd koszt wysyłki w przypadku wyboru płatności "Przelew na konto" jest o 1zł tańszy ☺️

  Waga przesyłki Płatność tradycyjna (Przelew na konto)  Płatność online (Przelewy24)  Płatność za pobraniem 
InPost Kurier  do 13kg                   13.00zł          14.00zł          18.00zł
  do 34kg                   17.00zł          18.00zł          22.00zł
  do 65kg                   29.00zł          30.00zł          32.00zł
  do 90kg                   39.00zł          40.00zł          40.00zł
  do 200kg (wysyłka paletowa)                  150.00zł        150.00zł        200.00zł
  powyżej 200kg (wysyłka paletowa)                  300.00zł        300.00zł        380.00zł
InPost Paczkomat do 3kg                   12.00zł          13.00zł -
  do 21kg                   14.00zł          15.00zł -
  do 30kg                   25.00zł          26.00zł -

Ups! Coś się stało z paczką? Spokojnie! Skontaktuj się z nami pod numer: 726 599 700, a na pewno coś wspólnie wymyślimy :) 

Dostarczono nieprawidłowy produkt? Z góry przepraszamy! Pomyłki zdarzają się najlepszym, także bardzo prosimy o wyrouzmiałość, swój błąd na pewno naprawimy :) 

Co by się nie działo, reklamacje, bądź zwroty produktów prosimy przesyłać na naszego ogólnego maila:

biuro@farbydodrewna.pl

A produkty, prosimy odesłać na adres naszego magazynu:

MAGAZYN SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz 
ul. Rapackiego 21a, 
71-467 Szczecin 


UWAGA! Jeśli opakowanie produktu ma wgniecenia lub jest zdeformowane, ale ciecz nie wydostała się na zewnątrz, to zjawsko nie wpływa na ostateczną jakość produktu, dlatego taka reklamacja będzie uważana jako bezzasadna. 

Podziel się:
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘUWAGA! Jesteśmy w stanie stworzyć każdy wymarzony kolor bazując na palecie kolorów RAL, NCS i innych

    Posiadamy mieszalnik, dzięki któremu jesteśmy w stanie od ręki przygotować i wysłać, każdy wybrany kolor w pożądanej pojemności, a przy więszych zamówieniach niż jedna puszka, jesteśmy w stanie obniżyć znacząco ostateczną cenę zakupu. Cena jest mocno uzeleżniona od wybranego koloru z powodu bardzo zróżnicowanych cen pigmentów kolorystyczncyh i baz produktowych. 

 


AcrylFassadenfarbe 10L
Do wykonywania powłok odpornych na działanie trudnych warunków atmosferycznych, na podłoża mineralne.

Zastosowanie:
Fasadowa farba dyspersyjna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Do wykonywania białych i barwnych powierzchni. Może być stosowana również we wnętrzach.

Właściwości: 
Przyjazna dla środowiska
Wodorozcieńczalna
Łatwa w obróbce
- Odporna na wpływy atmosferyczne
Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): >0,5 [kg/(m2·h0,5), W1
Przenikanie pary wodnej (wartość sd): <0,14  , V1
Dobrze kryjąca (klasa 3 przy wydajności 7 m2/l wg. PN EN 13300)
- Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

kolor:Baza 1: biała.
Caparol AcrylFassadenfarbe można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress.
Caparol AcrylFassadenfarbe można barwić ręcznie przez dodanie ogólno dostępnych na rynku barwników (np. CaparolColor). Przy samodzielnym barwieniu wymieszać całość potrzebnego materiału w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.
- stopień połysku: matowy
skala krycia: kryjąca 
spoiwo: Dyspersja żywic tworzyw sztucznych.
wydajnośćNa gładkim podłożu ok. 150 ml/m2 na każdą warstwę. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy ustalić przez wykonanie próby na obiekcie.
warunki obróbki: min. 5°C 
czas schnięciaW temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 4-6 godz. i nadaje się do powtórnego malowania. Całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten odpowiednio wydłuża się.
czyszczenie narzędzi: wodą (natychmiast po użyciu)

 

Instrukcje stosowania znajdą Państwo w zakładce "Porady" tuż za zakładką "Opis produktu", która jest teraz wyświetlana, a poniżej Karta informcyjno-techniczna i Karta charakterystyki od producenta. 

Karta informacyjno-techniczna
Klasyfikacja obszarów zastosowania
Specyfikacja dla systemów: LEED-BREEAM
Sicherheitsdatenblatt
Karta charakterystyki
Deklaracja

 

Wymagany stan podłoża
Podłoża mineralne: tynki cementowo-wapienne i cementowe, cegła wapienno-piaskowa, mur ceglany, beton.

Przygotowanie podłoża
Tynki PII i PIII (wapienno-cementowe i cementowe)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:

Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia z reguły w temp +20°C i wilgotności względnej 65 % tynki są suche po ok. 2 tygodniach. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, wiatr) czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. Przed malowaniem tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. W wypadku barwnych wymalowań poprzez zastosowanie jako warstwy podkładowej środka gruntującego CapaGrund Universal minimalizowane jest ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych oraz możliwe jest wykonanie kolejnej powłoki po 7 dniach.

Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bądź CapaSol RapidGrund.  Podłoża pylące lub osypujące się, względnie bardzo zniszczone zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.
Na lekkie tynki mineralne stosować farby z systemów Sylitol lub AmphiSilan.

Beton:
Zabrudzone lub pylące iścierające siępowierzchnie betonowe oczyścićmechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Na powierzchniach słabo chłonnych lub gładkich stosować środek gruntujący CapaGrund Universal. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkiem OptiSilan TiefGrund. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.


Płyty włókno-cementowe:
Ze względu na wysoką alkaliczność płyty, aby uniknąć wykwitów wapiennych, należy nałożyć środek gruntujący Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa lub klinkier bez innych domieszek. Spoiny nie mogą być spękane, mur musi być suchy, pozbawiony wykwitów solnych. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Zeigen sich im Zwischenanstrich Braun­ver­fär­bun­gen, ist mit der wasserfreien Fassa­den­­­­­­farbe Duparol ­weiterzuarbeiten.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjno-krzemianowe lub silikonowych:
Stare powłoki usunąć strumieniem wody pod ciśnieniem. Po wyschnięciu gruntować uwzględniając nastepujące cechy podłoża:

Słabo chłonne: gruntowanie CapaGrund Universal rozcieńczony maks 3% wodą.
Średnio do bardzo chłonne: gruntowanie Caparol OptiSilan-TiefGrund nierozcieńczony.
Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”: gruntowanie Dupa-Putzfestiger.
Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie: Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych: 
Stare tynki oczyścić metodą odpowiednią do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Zagruntować CapaGrund Universal. Nowe tynki malować bez przygotowania.

Stare nośne powłoki farb i tynków silikatowych:
Malować farbą Sylitol NQG lub Thermosan NQG.

Nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem lub stosując inne metody. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiedniąmetodę, np. mechanicznie lub przez wyługowanie, a następnie zmycie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Słabo chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować CapaGrund Universal. Pylące, piaszczące, chłonne powierzchnie zagruntować Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi i sadzą:
Powlekać bezwodną farbą fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).


Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Pleśń, glony , mech usunąć mechanicznie lub wodą pod cisnieniem. Powierzchnię zmyć środkiem Capatox i po wyschnięciu pomalować farbą Duparol-W.

Spękane powierzchnie tynku i betonu:
W zależności od klasy rys powlekać farbą FibroSil, PermaSilan lub preparatami systemu Cap-elast (karta informacyjna nr 160).

 

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wykwity solne usuwać na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Przy powlekaniu powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałej przyczepności powłoki i likwidacji wykwitów.

Ubytki:
Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Caparol Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane zagruntować.

Sposób nakładania
Pędzlem, wałkiem lub natryskiem.


Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
Dysza Standard: 517 ; ciśnienie: 220 bar
Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
Wydajność:  2,6 L/min
Rozcieńczenie: brak rozcieńczenia
Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach
Warstwa gruntująca lub pośrednia: Caparol Acryl-Fassadenfarbe, rozcieńczona maks. 10% wody. Poprzez dodanie 10% CapaSol LF można utworzyć wzmocnioną warstwę i w większości przypadków pominąć dodatkowe gruntowanie.

Warstwa wierzchnia: Caparol Acryl-Fassadfarbe, rozcieńczona maks. 5% wody

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
Inni klienci kupili również